kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Dažniausiai užduodami klausimai - atsakymai

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Atsakymai į žemiau pateiktus klausimus nebūtinai yra teisingi ir nebūtinai aktualūs einamąją dieną! Tai nėra teisininkų išaiškinimai, todėl atsakymais nepasitikėkite "aklai" smiley-wink

 

Dažniausi klausimai:

1) Ar yra patvirtintas įstatymas, kai pažeidi kelių eismo taisykles (KET), pripažįsti savo kaltę ir nedelsiant sumoki baudą, lygią pusei pažeidimo protokole nurodytos sumos? Koks tokio įstatymo numeris?

2) Kokio svorio priekabas leidžiama vilkti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

3) Ar reikia vairuotojo pažymėjimo vairuojant motorolelį ar keturratį? Jei taip, tai kokios kategorijos?

4) Už KET pažeidimus buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ar pasibaigus atėmimo terminui reikės perlaikyti teises, ar išklausyti mokymus, ar dar kas nors?

5) Kokio amžiaus vaikai gali būti vežami priekinėje automobilio sėdynėje, kokie reikalavimai vežti vaikus specialiose kėdutėse (priekinėje, galinėse sėdynėse)?

6) Kaip važiuoti per geležinkelio pervažas, kada privaloma sustoti prie geležinkelio pervažų?

7) Ar reikia rodyti posūkio signalus įvažiuojant į žiedinę sankryžą ir išvažiuojant iš jos?

8) Kas turi pirmenybę: įvažiuojantis į uždarą aikštelę (kiemą, teritoriją) ar išvažiuojantis iš jos?

9) Kas turi pirmenybę ženklais nepažymėtoje sankryžoje, kurioje kertasi asfaltuotas kelias ir žvyrkelis?

10) Kokie reikalavimai įsirengti dienos žibintus savo automobilyje?

11) Ar gali mokyti vairuoti šeimos nariai?

12) Ar būtinos žieminės padangos žiemos sezonu, eksploatuojant lengvojo automobilio priekabą be įrengtų stabdžių?


1) Klausimas: Ar yra patvirtintas įstatymas, kai pažeidi kelių eismo taisykles (KET), pripažįsti savo kaltę ir nedelsiant sumoki baudą, lygią pusei pažeidimo protokole nurodytos sumos? Koks tokio įstatymo numeris?

Atsakymas: Administracinių teisės pažeidimų (ATP) kodekso 260(1) straipsnis skelbia (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

260(1) straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo pasekmės
     Šio kodekso 259(1) straipsnyje nurodyti pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašo administracinį nurodymą už tuos administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnių sankcijose numatyta ne didesnė kaip aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų maksimali bauda. Administracinis nurodymas yra į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 260(2) straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytais atvejais – nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnę kaip du eurai.
     Administraciniu nurodymu siūloma bauda turi būti išreikšta sveikuoju skaičiumi, apvalinant vieno euro tikslumu ir visais atvejais paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį.
     Administracinis nurodymas negali būti surašomas, jei šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnio, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, sankcijoje kaip pagrindinė ar papildoma administracinė nuobauda numatyta kitos rūšies negu bauda administracinė nuobauda (išskyrus įspėjimą). Administracinis nurodymas taip pat negali būti surašomas, jei asmuo pakartotinai per metus padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą atitinkamame šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, taip pat tuo atveju, jei administraciniu teisės pažeidimu padaryti turtiniai nuostoliai, kurie nėra pilnai atlyginti.
     Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama.

Pastaba: Pagal šį straipsnį aiškėja, kad administracinį nurodymą turi įrašyti pareigūnas, pildydamas protokolą. Kad jį įrašytų, jis turi vadovautis kitais ATP kodekso straipsniais ir įrašo tik tada, jei tai nėra "grubus" ar nėra pakartotinas pažeidmas. 


2) Klausimas: Kokio svorio priekabas leidžiama vilkti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

23 straipsnis. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius
1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:
     <...>
     6) B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“;
     7) BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai;
     <...> 


3) Klausimas: Ar reikia vairuotojo pažymėjimo vairuojant motorolelį ar keturratį? Jei taip, tai kokios kategorijos?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

23 straipsnis. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius
1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:
     1) AM kategorija – mopedai ir lengvieji keturračiai;
     <...>
     5) B1 kategorija – keturračiai;
<...>
4. Vairuotojo pažymėjimu patvirtinta teisė vairuoti:
     1) šio straipsnio 2 dalies 2–16 punktuose nurodytų kategorijų transporto priemones taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;
     <...>
     4) B, C arba D kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
     <...>
     8) A ir B kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.
<...> 

Išvada: Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą galima vairuoti mopedą, lengvąjį keturratį ir keturratį. Tačiau, norint vairuoti galingąjį keturratį, BŪTINA turėti 2-jų kategorijų vairuotojo pažymėjimą - A ir B!


4) Klausimas: Už KET pažeidimus buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ar pasibaigus atėmimo terminui reikės perlaikyti teises, ar išklausyti mokymus, ar dar kas nors?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3-5 punktuose nurodyta:

24 straipsnis. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas
<...> 
3. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.
4. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą, išskyrus asmenį, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
5. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.
<...> 


5) Klausimas: Kokio amžiaus vaikai gali būti vežami priekinėje automobilio sėdynėje, kokie reikalavimai vežti vaikus specialiose kėdutėse (priekinėje, galinėse sėdynėse)?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 26 skyriaus 199-203 punktuose apie vaikus nurodyta:

XXVI. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas
<...>
199. Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami prisegti jų ūgiui ir masei pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:
    199.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
    199.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
    199.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
    199.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
    199.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
200. Vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkančias vaikų prisegimo sistemas, kurias vaikų prisegimo sistemų gamintojai sertifikavo ir kurios turi būti patvirtintos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos patvirtintų taisyklių Nr. 44/03 ar Nr. 129 ar 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir tvirtinimo sistemas, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) arba vėlesnių jų versijų reikalavimus.
201. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir masei pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi, priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas.
202. Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo sistemomis.
203. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai naudotų įrengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.
<...>


6) Klausimas: Kaip važiuoti per geležinkelio pervažas, kada privaloma sustoti prie geležinkelio pervažų?

Atsakymas: Važiavimo per geležinkelio pervažas ypatumai aprašyti šiuose Kelių eismo taisyklių (KET) skyriuose ir punktuose (aktualiems sakiniams pakeista spalva):

A) XIX. Eismas per geležinkelių pervažas

B) X. Eismo reguliavimo signalai:
 73. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:
<...>
73.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;
73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;
<...>
80. Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.
<...>


7) Klausimas: Ar reikia rodyti posūkio signalus įvažiuojant į žiedinę sankryžą ir išvažiuojant iš jos?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 11-ame skyriuje nurodyta (aktualiems sakiniams pakeista spalva):

XI. Įspėjamieji signalai
<...>
82. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, – ranka:
82.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;
82.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.
<...>
86. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą, susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu.
<...> 


8) Klausimas: Kas turi pirmenybę: įvažiuojantis į uždarą aikštelę (kiemą, teritoriją) ar išvažiuojantis iš jos?

Atsakymas: Nors kelių eismo taisyklės (KET) tai neapibrėžia, reiktų vadovautis etiketo taisyklėmis - įvažiuojantys praleidžia išvažiuojančius. Priešingu atveju - užsikimš aikštelė.


9) Klausimas: Kas turi pirmenybę ženklais nepažymėtoje sankryžoje, kurioje kertasi asfaltuotas kelias ir žvyrkelis?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 2-ame skyriuje nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
<...>
3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir panašaus kelio) atžvilgiu, o kelias su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.
<...>

Pastaba: Ši taisyklė pasikeitė nuo 2014-10-11d. ir nuo šiol asfaltas priskirtas kietąjai dangai, o žvyrkelis - biriąjai dangai. Tokiu būdu, kelio ženklais nepažymėtoje sankryžoje važiuojantys asfaltuotu keliu turi pirmenybę prieš važiuojančius žvyrkeliu.


10) Klausimas: Kokie reikalavimai įsirengti dienos žibintus savo automobilyje?

Atsakymas pateiktas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje, šioje nuorodoje.


11) Klausimas: Ar gali mokyti vairuoti šeimos nariai?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 2-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

21 straipsnis. Mokymas vairuoti
<...>
2. Mokyti vairuoti keliuose šeimos narius, siekiančius įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, leidžiama Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
<...> 

Remiantis šiuo punktu, Susisiekimo ministerija 2014-04-30 d. išleido įsakymą Nr. 2B-84 "Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo". Susipažinkite su jo nuostatomis, kuriose aiškiai viskas nurodyta.


12) Klausimas: Ar būtinos žieminės padangos žiemos sezonu, eksploatuojant lengvojo automobilio priekabą be įrengtų stabdžių?

Atsakymas: Nuo 2014-10-11d. įsigaliojusioje atnaujintoje kelių eismo taisyklių (KET) redakcijoje (patikslinta 2016-11-02), 30 skyriaus 230-ame punkte įrašyta, neišskiriant jokių priekabų pagal technines charakteristikas (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

XXX. Transporto priemonių reikalavimai
<...>
230. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi.
<...>


Jei Jums iškilo klausimų - drąsiai juos užduokite ir Jums bus atsakyta tiesiogiai!

Aktualiausi klausimai su atsakymais į juos, bus patalpinti šiame skyrelyje.