kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

KET 1 priedas - VI. Informaciniai kelio ženklai

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

9. Informaciniai kelio ženklai yra šie:

Nr.PavadinimasPavyzdysPaaiškinimas
601 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
602 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
603 Išankstinė krypčių rodyklė Eismo kryptys į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Atstumas iki sankryžos nurodomas kelio ženklo apačioje
604 Išankstinė krypčių rodyklė Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes
605 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
606 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų
607 Krypties rodyklė Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų
608 Krypčių rodyklė Nurodo keletą krypčių ir atstumų
609 Važiavimo schema Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis - sudėtingoje sankryžoje
610 Važiavimo kryptis Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo kryptis, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama
611 Aklakelis Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo
612 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas
613 Gyvenvietės pabaiga Gyvenvietės, pažymėtos kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
614 Vandens telkinio pavadinimas Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas
615 Objekto pavadinimas Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba
616 Gatvės pavadinimas Kelio ženklas, įrengtas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą ir, jei reikia, pastatų numerius
617 Gatvės pavadinimas Nurodo gatvės pavadinimą
618 Atstumų rodyklė Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų)
619 Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė Informuoja apie greičio apribojimus ir kitus reikalavimus
620 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
621 Kilometrų ženklas Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos
622 Kelio arba dviračių trasos numeris Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Žalios spalvos kelio ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį. Raudonos spalvos kelio ženklas, kuris naudojamas kartu su dviračių trasą žyminčiu kelio ženklu, nurodo nacionalinės, o kelio ženklas su Europos Sąjungos vėliavos simboliu – tarptautinės dviračių trasos numerį
623 Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Kelio ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo į tą numerį turintį kelią kryptį
624 Apylankos schema Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą
625 Apylankos kryptis Nurodo kryptį, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. Kelio ženklo „Aklakelis“ simbolis patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Toliau maršrute galima vadovautis kelio ženklu Nr. 626
626 Apylankos kryptis Nurodo pagal kelio ženklą Nr. 625 uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro kelio ženklą Nr. 625, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą
627 Persirikiavimo rodyklė Nurodo važiavimo kryptį keliuose, kur vykdomi kelio darbai
628 Krypties rodyklė į lankytiną vietą Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą
629 Lankytinos vietos pavadinimas Lankytinos vietos pavadinimas
630     [Neteko galios nuo 2020-01-01]
631     [Neteko galios nuo 2020-01-01]
632     [Neteko galios nuo 2020-01-01]
633     [Neteko galios nuo 2020-01-01]
634     [Neteko galios nuo 2020-01-01]
635 Lietuvos Respublika Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą
636 Automatinė eismo kontrolė Kelio ruožas, kuriame įrengti stacionarūs (nekilnojami) nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai