kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Kelių Eismo Taisyklės (KET)

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 >
PAKEITIMAI
<...>
2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1086 - NAUJA REDAKCIJA >
<...>
2022 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1100 >
2023 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 273 >
2023 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 982 >
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2024-02-01

 

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS (KET)
I. Bendrosios nuostatos (1-2p.)
II. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos (3p.)
III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.)
IV. Transporto priemonės vairuotojų pareigos ir reikalavimai (14-26p.)
V. Vairuotojų pareigos pėstiesiems (27-35p.)
VI. Pėsčiųjų pareigos (36-48p.)
VII. Keleivių pareigos (49-54p.)
VIII. Reikalavimai dviračių vairuotojams (55-66p.)
VIII(1). Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai (66(1-10)p.)
IX. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams (67-72p.)
X. Eismo reguliavimo signalai (73-80p.)
XI. Įspėjamieji signalai (81-93p.)
XII. Šviesos prietaisų naudojimas (94-98p.)
XIII. Važiavimo pradžia ir manevravimas (99-116p.)
XIV. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje (117-126p.)
XV. Važiavimo greitis (127-135p.)
XVI. Lenkimas ir eismas juostose (136-140p.)
XVII. Sustojimas ir stovėjimas (141-153p.)
XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167p.)
XIX. Eismas per geležinkelių pervažas (168-173p.)
XX. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose (174p.)
XXI. Eismas gyvenamojoje zonoje (175-178p.)
XXI(1). Eismas dviračių gatvėje (178(1-3)p.)
XXII. Maršrutinio transporto pirmenybė ir eismas maršrutiniam transportui skirtose eismo juostose (179-182p.)
XXIII. Asmenų su negalia transporto priemonių eismas (183-185p.)
XXIV. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai (186-188p.)
XXV. Keleivių vežimas (189-195p.)
XXVI. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas (196-206p.)
XXVII. Krovinių vežimas (207-213p.)
XXVIII. Transporto priemonių vilkimas ir vežimas (214-218p.)
XXIX. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui (219-222p.)
XXX. Transporto priemonių reikalavimai (223-235p.)
XXXI. Baigiamosios nuostatos (236p.)

 

Kelių eismo taisyklių 1 priedas
KELIO ŽENKLAI
I. Įspėjamieji kelio ženklai
II. Pirmumo kelio ženklai
III. Draudžiamieji kelio ženklai
IV. Nukreipiamieji kelio ženklai
V. Nurodomieji kelio ženklai
VI. Informaciniai kelio ženklai
VII. Paslaugų kelio ženklai
VIII. Papildomos lentelės
IX. Baigiamosios nuostatos

 

Kelių eismo taisyklių 2 priedas
KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

 

Kelių eismo taisyklių 3 priedas
KELIO ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS
I. Horizontalusis ženklinimas
II. Vertikalusis ženklinimas

 

Kelių eismo taisyklių 4 priedas
TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE