kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Nuobaudos už KET pažeidimus

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Pažeidus KET gresia atsakomybė pagal:

- Administracinių Nusižengimų Kodeksą (ANK),
- Baudžiamąjį Kodeksą (BK).


Administracinių Nusižengimų Kodeksas (ANK) liečiantis KET pažeidimus: 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1869 > 
PAKEITIMAI
<...>
2022 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. XIV-1054 >
2022 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIV-1358 >
2022 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIV-1446 >
2022 m. lapkričio 24 d. įstatymu Nr. XIV-1567 >
2023 m. gegužės 11 d. įstatymu Nr. XIV-1947 >
2023 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. XIV-2051 >
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2023-09-01

Straipsnis Pažeidimas Bauda (Eurais) Teisės vairuoti atėmimas (mėn.) Kita
414 Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose      
414-1 - Neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymas bendrojo naudojimo vietose įspėjimas    
414-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 140-300   gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
415 Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas      
415-1 - Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas:      
  -- vairuotojams 50-100    
  -- atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims 60-120    
  -- atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 120-240    
415-2 - Transporto priemonių vairavimas:      
  -- kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos),
-- be privalomosios techninės apžiūros,
-- kurios turi gedimų, dėl kurių pagal KET draudžiama važiuoti,
-- dėl kurių nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai,
-- kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme sustabdytas, nes transporto priemonės savininkas ir valdytojas išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (kai motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos savininkas ar valdytojas yra juridinis asmuo) arba mirę,
-- kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų,
-- neturint leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina
50-100    
415-3 - Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas,
- transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo)
60-120 arba (ir) 1-3  
415-4 - Transporto priemonių su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais vairavimas,
- transporto priemonių, kurios nepriskirtos specialiosioms transporto priemonėms, tačiau yra su specialiaisiais šviesos ir (arba) garso signalais ir (arba) pažymėtos taip pat ar panašiai, kaip žymimos specialiosios transporto priemonės, vairavimas
30-50   su greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimu
415-5 - Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas 240-340 arba (ir) 6-12  
415-6 - Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis 100-200    
415-7 - Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 200-300 ir 1-3  
416 Nustatyto greičio viršijimas:      
416-1 - iki 10 km/h įspėjimas    
416-2 - nuo 11 iki 20 km/h 12-30    
416-3 - nuo 21 iki 30 km/h 30-90    
416-4 - nuo 31 iki 40 km/h 120-170    
  - nuo 31 iki 40 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos 120-170 ir 3-6  
416-5 - nuo 41 iki 50 km/h 170-230    
  - nuo 41 iki 50 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos 170-230 ir 6-12  
416-6 - daugiau kaip 50 km/h 450-550 ir 1-6  
  - daugiau kaip 50 km/h - pradedantiesiems vairuotojams, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos 450-550 ir 12-18  
  - daugiau kaip 50 km/h - neturintiems teisės vairuoti 450-700 ir 12-18  
417 Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas KET pažeidimas      
417-1 - Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas,
- vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas,
- važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku,
- KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas,
- apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais,
- tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų,
- reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas,
- eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas
30-90    
417-2 - Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti,
- sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų,
- važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas
30-90    
417-21 - Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose 60-180    
417-3 - Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas,
- įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus,
- apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų,
- draudimo vairuotojams, transporto priemonei dalyvaujant viešajame eisme (išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi), naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą, nesilaikymas
60-90 arba (ir) 1-3  
417-4 - Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui,
- nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal taisykles
60-90 arba (ir) 1-6  
417-5 - Vaikų (mokinių) vežimo mokykliniais autobusais ar transporto priemonėmis su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas 60-90    
417-6 - Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais arba jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalaujama pagal taisykles, ar kitoks kliudymas jų eismui 90-140 arba (ir) 2-4  
417-7 - KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius 10-12    
418 Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas      
418-1 - Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas 20-40    
418-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 40-100    
419 Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas      
419-1 - Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, kraštovaizdžio objektų teritorijas ir vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas 20-40    
419-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 40-100    
420 Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas, KET nustatyto draudimo lenkti ar įvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą pažeidimas      
420-1 - Transporto priemonių vairavimas vienu metu ar paeiliui padarant kelis grėsmę eismo saugumui keliančius eismo taisyklių pažeidimus,
- lenkimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama lenkti,
- vairavimas neteisėtai organizuotose transporto priemonių lenktynėse,
- pavojingą situaciją sukėlęs (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti) KET pažeidimas,
- tokią pat pavojingą situaciją sukėlęs įvažiavimas į priešpriešinio eismo juostą pažeidžiant KET reikalavimus
170-230 ir 3-6  
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 450-600 ir 3-6  
420-2 - Chuliganiškas vairavimas, t.y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų 450-550 ir 12-24  
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 750-1000 ir 12-24  
420-3 - Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 550-800 ir 18-30 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 1000-1200 ir 18-30  
420-4 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 900-1200 ir 24-36, arba 12-24 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 18-24mėn. gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
420-5 - Šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 1200-1500 ir 36-60, arba 24-48 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 18-24mėn. gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
421 Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas      
421-1 - Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose,
- prieš geležinkelio pervažą praleisti traukinio sustojusių kitų transporto priemonių apvažiavimas,
- įvažiavimas į geležinkelio pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas ar pradeda leistis,
- savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas,
- įvažiavimas į geležinkelio pervažą, kai už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje,
- specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per geležinkelio pervažą,
- kelio ženklo „Stop“, kuris pastatytas prieš geležinkelio pervažą, reikalavimo nesilaikymas
360-560 ir 2-6  
422 Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai      
422-1 - Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui 90-140    
422-2 - Lengvųjų automobilių, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (0,01-0,4 promilės) vairuotojai 150-300    
422-3 - Praktinis vairavimo mokymas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) vairavimo instruktoriai ar šeimos narį mokantys vairuoti asmenys arba asmenys, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo 150-300 ir 11-13, arba 6-12 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 6-12mėn. bauda skiriama vairavimo instruktoriams ar šeimos narį mokantiems vairuoti asmenims
422-4 - Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro pradedantieji vairuotojai būdami neblaivūs (0,01-0,4 promilės) 230-300    
422-5 - Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo 800-1100 ir 12-18, arba 6-12 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 12-18mėn.  
4221 Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse      
4221-1 - Alkoholio produktų vartojimas, laikymas ir gabenimas atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus transporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos 40-100    
4221-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 100-140    
423 Nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs KET pažeidimas      
423-1 - Neturinčių teisės vairuoti transporto priemones asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 300-560 ir 9-12  
423-2 - Nežymų kitų asmenų sveikatos sutrikdymą sukėlęs KET pažeidimas 150-300 arba (ir) 12-24  
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 600-850 ir 12-24  
423-3 - Neblaivių (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, taip pat vengusių apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (0,41-1,5 promilės), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusių po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo asmenų padarytas KET pažeidimas, kuris sukėlė kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą ar lėmė kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kito turto sugadinimą (apgadinimą) 1200-1500 ir 36-60, arba 24-48 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 18-24mėn. gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
424 Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti, vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojui taikomų apribojimų ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui      
424-1 - Transporto priemonių vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojo pažymėjime nurodytų vairuotojui taikomų apribojimų (išskyrus leidimo vairuoti tam tikros rūšies transporto priemones apribojimus) ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui 30-50    
424-2 - Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones 60-120    
424-3 - Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jas vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones arba transporto priemonės vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones 300-450 ir 6-12  
424-4 - Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 450-700 ir 6-12  
424-5 - Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti pakartotinai arba asmens, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 423 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą arba kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda kaip neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones asmeniui už šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 423 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 1, 2, 5 dalyse, 427 straipsnio 1 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę 800-1000 ir 18-24 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
424-6 - Šio straipsnio 3 ar 4 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens 1100-1500 ir 12-18 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426 Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos      
426-1 - Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala neviršija penkiolikos bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių 600-1100 arba (ir) 12-36  
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 850-2000 ir 12-36 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-2 - Pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET, kai padaryta žala viršija penkiolika bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių 1100-2000 arba (ir) 12-36  
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 2000-2600 ir 12-36 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-3 - Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos pažeidžiant KET 150-230    
426-4 - Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850-1200 arba (ir) 36-60 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-5 - Nepaklusimas uniformuoto policijos ar Karo policijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 850-1200 ir 36-60 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 1150-1450 ir 36-60 gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas
426-6* Pastaba pateikta po lentele: 426-6*      
427 Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai      
427-1 - Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus (0,41-1,5 promilės) arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba vengęs apsvaigimo patikrinimo, arba alkoholį (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas vartojęs iki patikrinimo vairuotojas, kuriam buvo paskirta administracinė nuobauda už šioje dalyje, šio kodekso 420 straipsnio 4, 5 dalyse, 422 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 6 dalyje numatytus administracinius nusižengimus, jei nepraėjo vieni metai nuo paskirtos nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės įvykdymo dienos, arba kuris turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę 1000-1500 ir 48-84, arba 36-72 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 18-24mėn. su transporto priemonės konfiskavimu
  -- neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 1200-2000 ir 48-84, arba 36-72 ir draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai 18-24mėn. su transporto priemonės konfiskavimu
428 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas      
428-1 - Pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama,
- dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose nesilaikymas,
- KET pėstiesiems, dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas arba dviračių, motorinių dviračių vairuotojams ir (ar) keleiviams, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams reikalavimo naudoti šalmą nesilaikymas
20-40    
428-2 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją (t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitų veiksmų savo ar kitų asmenų saugumui užtikrinti) 30-50    
428-3 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas 40-60    
428-4 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata 90-140    
428-5 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, dėl kurio buvo nežymiai sutrikdyta kitų asmenų sveikata, sugadinti (apgadinti) transporto priemonės, kroviniai, kelių ir kiti įrenginiai arba kitas turtas, kai šio pažeidimo padarymo metu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 170-230    
428-6 - Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus šiame kodekse numatytuosius 10-12    
428-7 - Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (0,41-1,5 promilės) asmenys 80-150    
428-8 - Dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 1,51 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo 150-200    
429 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles      
  - Leidimas važiuoti transporto priemone, kuri turi gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti, yra pertaisyta be reikiamo leidimo, neįregistruota nustatyta tvarka, kurios privalomoji techninė apžiūra neatlikta, kuri neparuošta žmonėms ir kroviniams vežti 60-120   bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
430 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams ir neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims 90-140   bauda skiriama už transporto priemonių techninę būklę ir eksploatavimą atsakingiems asmenims
431 Transporto priemonių savininkams (valdytojams) nustatytų reikalavimų nevykdymas      
431-1 - Transporto priemonės savininkui (valdytojui) LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą 150-300    
431-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 440-600    
431-3 - Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nurodyti pareigūnui duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, nevykdymas, kai vairuojant transporto priemonę padaryti šio kodekso 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 426 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai 600-900    
431-4 - Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 900-1200    
431-5 - Transporto priemonės savininkui (valdytojui) šio kodekso 603* straipsnyje (pateikta po lentele) nustatyto reikalavimo užtikrinti, kad transporto priemonė būtų LR teritorijoje ir nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją, nevykdymas 3000-4300    
  -- įmonių, įstaigų, organizacijų ar jų filialų vadovams 4200-6000    
432 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas      
432-1 - Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 30-50   bauda skiriama vairuotojams ir (ar) keleiviams
432-2 - Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 60-90 arba (ir) 1-2  
433 Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas 60-120    
439 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas      
439-1 - Važiavimas ne transporto priemonės salone (kabinoje, kėbule) 14-30    
439-2 - Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris 14-30    
441 Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą nesilaikymas      
441-1 - Reikalavimų vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET, papildomą mokymą nesilaikymas:      
  -- vairuotojų mokytojams, eismo saugumo mokytojams, vairavimo instruktoriams ar šeimos narius mokantiems vairuoti asmenims 120-220    
  -- transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą ar vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, papildomą mokymą vykdančių juridinių asmenų vadovams 300-450    
441-2 - Praktinio vairavimo mokymas, kai vairavimo instruktorius nėra transporto priemonių vairuotojų mokymą vykdančio juridinio asmens darbuotojas arba nėra šeimos narį mokantis vairuoti asmuo 140-300    
441-3 - Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai 300-860    
441-4 - Transporto priemonių vairuotojų mokymas neturint teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą arba kai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą sustabdyta 300-860   bauda skiriama juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
463 Kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos nesumokėjimas      
  - Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos 700-100   bauda skiriama vairuotojams arba transporto priemonių savininkams (valdytojams) – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams

 

426-6*: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinių miškų apsaugos pareigūno, muitinės, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnas arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, valstybinių miškų apsaugos pareigūnų arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

603*: Padarius šio kodekso 417 straipsnio 2 dalyje (sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ar stovėti, sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų), 21 dalyje (sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, neturint teisės sustoti ir stovėti tokiose vietose), 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 422 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 423 straipsnio 1, 2 dalyse, 424 straipsnio 3, 4 dalyse, 426 straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, kai tai trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba kitaip pažeidžia kitų asmenų teises, taip pat padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, administracinio nusižengimo teiseną pradėję ar administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priverstinai nuvežti transporto priemonę. Nuvežtą transporto priemonę leidžiama susigrąžinti pašalinus grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei, trukdymą saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui, kitų asmenų teisių pažeidimą. Padarius nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, transporto priemonė grąžinama (išskyrus atvejus, kai ji konfiskuojama ar šiame straipsnyje nustatyta tvarka realizuojama arba sunaikinama) tik po to, kai išnagrinėjama administracinio nusižengimo byla. Apie transporto priemonės grąžinimą pažymima nutarime. Kai transporto priemonė nuosavybės teise priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, ji grąžinama jos savininkui (valdytojui) institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo, jeigu tai nepakenks administracinio nusižengimo teisenai. Šiuo atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad transporto priemonė nebūtų parduota ar kitaip perleista kitiems asmenims arba sumažinta jos vertė pakeičiant komplektaciją iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo termino pabaigos (apskundus nutarimą – iki galutinio teismo nutarimo (nutarties) įsiteisėjimo), o įsiteisėjus nutarimui konfiskuoti transporto priemonę – iki nutarimo vykdymo, taip pat užtikrinti, kad transporto priemonė būtų Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo nutarimo konfiskuoti transporto priemonę įsiteisėjimo dienos. Kai transporto priemonės, kuri priverstinai nuvežta padarius administracinį nusižengimą, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas, saugojimas, priežiūra ir laikymas viršija transporto priemonės vertę ir ji negali būti grąžinama savininkui (valdytojui), administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno nutarimu ši transporto priemonė realizuojama arba sunaikinama Civilinio proceso kodekse nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Kai byloje įsiteisėja teismo nutarimas (nutartis), kuriuo (kuria) nepriimtas sprendimas konfiskuoti transporto priemonę, teisėtam valdytojui atlyginama realizuotos arba sunaikintos transporto priemonės vertė.


Baudžiamasis Kodeksas (BK) liečiantis KET pažeidimus: 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 > 
PAKEITIMAI
<...>
2019 m. sausio 11 d. įstatymu Nr. XIII-1929 >
2023 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. XIV-1925 >
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2023-06-01

Straipsnis Pažeidimas Atsakomybė
281 Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas  
281-1 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2m.
281-2 Tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3m.
281-3 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5m.
281-4 Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų baudžiamas laisvės atėmimu iki 6m.
281-5 Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus baudžiamas laisvės atėmimu iki 8m.
281-6 Tas, kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10m.
281-7 Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai šiame straipsnyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.  
2811 Transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo  
2811-1 Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1m.
2811-2 Asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.  
282 Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas  
282-1 Tas, kas nevairuodamas transporto priemonės pažeidė transporto eismo tvarkos ar saugumo taisykles, jeigu dėl to žuvo žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki 5m.
282-2 Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai jame numatytos veikos padarytos dėl neatsargumo.  
2821 Sąvokų išaiškinimas  
2821-1 Šiame skyriuje nurodyta turtinė žala yra didelė, kai jos dydis viršija 400 MGL dydžio sumą, bet neviršija 900 MGL dydžio sumos, labai didelė, kai jos dydis viršija 900 MGL dydžio sumą.  
2821-2 Laikoma, kad šio skyriaus 281 straipsnio 2, 4 ar 6 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo yra neblaivus, kai jam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas arba kai jis vengė neblaivumo patikrinimo ar vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.  
2821-3 Šio skyriaus 281 straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra motorinės transporto priemonės, traktoriai, savaeigės mašinos ir kitos mechaninės transporto priemonės, taip pat autonominiai automobiliai.