kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Dažniausiai užduodami klausimai - atsakymai

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Atsakymai į žemiau pateiktus klausimus nebūtinai yra teisingi ir nebūtinai aktualūs einamąją dieną! Tai nėra teisininkų išaiškinimai, todėl atsakymais nepasitikėkite "aklai" smiley-wink

 

Dažniausi klausimai:

1) Kada pažeidus kelių eismo taisykles (KET) suteikiama lengvata į pusę paskirtos baudos? Kuo remiamasi?

2) Kokio svorio priekabas leidžiama vilkti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

3) Ar reikia vairuotojo pažymėjimo vairuojant motorolelį ar keturratį? Jei taip, tai kokios kategorijos?

4) Už KET pažeidimus buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ar pasibaigus atėmimo terminui reikės perlaikyti teises, ar išklausyti mokymus, ar dar kas nors?

5) Kokio amžiaus vaikai gali būti vežami priekinėje automobilio sėdynėje, kokie reikalavimai vežti vaikus specialiose kėdutėse (priekinėje, galinėse sėdynėse)?

6) Kaip važiuoti per geležinkelio pervažas, kada privaloma sustoti prie geležinkelio pervažų?

7) Ar reikia rodyti posūkio signalus įvažiuojant į žiedinę sankryžą ir išvažiuojant iš jos?

8) Kas turi pirmenybę: įvažiuojantis į uždarą aikštelę (kiemą, teritoriją) ar išvažiuojantis iš jos?

9) Kas turi pirmenybę ženklais nepažymėtoje sankryžoje, kurioje kertasi asfaltuotas kelias ir žvyrkelis?

10) Kokie reikalavimai įsirengti dienos žibintus savo automobilyje?

11) Ar gali mokyti vairuoti šeimos nariai?

12) Ar būtinos žieminės padangos žiemos sezonu, eksploatuojant lengvojo automobilio priekabą be įrengtų stabdžių?


1) Klausimas:  Kada pažeidus kelių eismo taisykles (KET) suteikiama lengvata į pusę paskirtos baudos? Kuo remiamasi?

Atsakymas: Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 610 straipsnis skelbia (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

610 straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo padariniai
1. Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, taip pat per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui), kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas specialiosios teisės atėmimas.
2. Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:
     1) šio kodekso specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankcijoje už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu vieno tūkstančio penkių šimtų eurų maksimali bauda;
     2) asmuo per metus padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą tame pačiame šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje;
     3) asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;
     4) administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;
     5) šio kodekso specialiojoje dalyje už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto konfiskavimas;
     6) asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų;
     7) asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi šio kodekso 28 straipsnio 1 dalyje nurodyta specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta.
3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais administracinio nusižengimo protokolas nustatyta tvarka perduodamas teismui ar administracinį nusižengimą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui).
4. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.
5. Asmeniui per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.

Pastaba: Pagal šį straipsnį aišku, kad administracinį nurodymą sumokėti pusę paskirtos baudos per nurodytą terminą įrašo pareigūnas, pildydamas protokolą. Kad jį įrašytų, jis turi vadovautis šio straipsnio 2-u punktu. 


2) Klausimas: Kokio svorio priekabas leidžiama vilkti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

23 straipsnis. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius
1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:
     <...>
     6) B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“;
     7) BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai;
     <...> 


3) Klausimas: Ar reikia vairuotojo pažymėjimo vairuojant motorolelį ar keturratį? Jei taip, tai kokios kategorijos?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 1-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

23 straipsnis. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius
1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:
     1) AM kategorija – mopedai ir lengvieji keturračiai;
     <...>
     5) B1 kategorija – keturračiai;
<...>
4. Vairuotojo pažymėjimu patvirtinta teisė vairuoti:
     1) šio straipsnio 2 dalies 2–16 punktuose nurodytų kategorijų transporto priemones taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;
     <...>
     4) B, C arba D kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
     <...>
     8) A ir B kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.
<...> 

Išvada: Turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą galima vairuoti mopedą, lengvąjį keturratį ir keturratį. Tačiau, norint vairuoti galingąjį keturratį, BŪTINA turėti 2-jų kategorijų vairuotojo pažymėjimą - A ir B!


4) Klausimas: Už KET pažeidimus buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas. Ar pasibaigus atėmimo terminui reikės perlaikyti teises, ar išklausyti mokymus, ar dar kas nors?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 3-5 punktuose nurodyta:

24 straipsnis. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas
<...> 
3. Asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl KET pažeidimų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.
4. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieniems metams ir ilgiau, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą, išskyrus asmenį, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
5. Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.
<...> 


5) Klausimas: Kokio amžiaus vaikai gali būti vežami priekinėje automobilio sėdynėje, kokie reikalavimai vežti vaikus specialiose kėdutėse (priekinėje, galinėse sėdynėse)?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 26 skyriaus 199-203 punktuose apie vaikus nurodyta:

XXVI. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas
<...>
199. Žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai lengvuoju ar krovininiu automobiliu vežami prisegti jų ūgiui ir masei pritaikytomis vaikų prisegimo sistemomis pagal gamintojo nurodytą dydžio intervalą ir didžiausią vaiko masę arba šias grupes:
    199.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;
    199.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;
    199.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;
    199.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;
    199.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.
200. Vairuotojai turi naudoti saugumo standartus atitinkančias vaikų prisegimo sistemas, kurias vaikų prisegimo sistemų gamintojai sertifikavo ir kurios turi būti patvirtintos pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos patvirtintų taisyklių Nr. 44/03 ar Nr. 129 ar 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 77/541/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir tvirtinimo sistemas, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 4 tomas, p. 235) arba vėlesnių jų versijų reikalavimus.
201. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir masei pritaikytoje sėdynėje, kuri atsukta kryptimi, priešinga įprastai motorinės transporto priemonės važiavimo krypčiai, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas.
202. Vyresni kaip 3 metų autobusų keleiviai privalo naudotis įrengtomis prisegimo sistemomis.
203. Vairuotojas privalo užtikrinti, kad motorine transporto priemone vežami vaikai naudotų įrengtas ir jiems pritaikytas prisegimo sistemas.
<...>


6) Klausimas: Kaip važiuoti per geležinkelio pervažas, kada privaloma sustoti prie geležinkelio pervažų?

Atsakymas: Važiavimo per geležinkelio pervažas ypatumai aprašyti šiuose Kelių eismo taisyklių (KET) skyriuose ir punktuose (aktualiems sakiniams pakeista spalva):

A) XIX. Eismas per geležinkelių pervažas

B) X. Eismo reguliavimo signalai:
 73. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:
<...>
73.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;
73.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;
<...>
80. Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą gali dubliuoti garso signalas.
<...>


7) Klausimas: Ar reikia rodyti posūkio signalus įvažiuojant į žiedinę sankryžą ir išvažiuojant iš jos?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 11-ame skyriuje nurodyta (aktualiems sakiniams pakeista spalva):

XI. Įspėjamieji signalai
<...>
82. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, – ranka:
82.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;
82.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš apvažiuodamas kliūtį ir baigdamas ją apvažiuoti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas, išvažiuodamas iš sankryžos, kurioje eismas vyksta ratu.
<...>
86. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą, susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių. Posūkių šviesos signalai nerodomi įvažiuojant į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu.
<...> 


8) Klausimas: Kas turi pirmenybę: įvažiuojantis į uždarą aikštelę (kiemą, teritoriją) ar išvažiuojantis iš jos?

Atsakymas: Nors kelių eismo taisyklės (KET) tai neapibrėžia, reiktų vadovautis etiketo taisyklėmis - įvažiuojantys praleidžia išvažiuojančius. Priešingu atveju - užsikimš aikštelė.


9) Klausimas: Kas turi pirmenybę ženklais nepažymėtoje sankryžoje, kurioje kertasi asfaltuotas kelias ir žvyrkelis?

Atsakymas: Kelių eismo taisyklių (KET) 2-ame skyriuje nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
<...>
3.14. Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas kelio ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“, kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su kietąja danga (betono, asfalto danga, grindinys) kelio su biriąja danga (skaldos, žvyro danga) ar kelio be dangos (miško, lauko ir panašaus kelio) atžvilgiu, o kelias su biriąja danga – kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su kietąja ar biriąja danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.
<...>

Pastaba: Ši taisyklė pasikeitė nuo 2014-10-11d. ir nuo šiol asfaltas priskirtas kietąjai dangai, o žvyrkelis - biriąjai dangai. Tokiu būdu, kelio ženklais nepažymėtoje sankryžoje važiuojantys asfaltuotu keliu turi pirmenybę prieš važiuojančius žvyrkeliu.


10) Klausimas: Kokie reikalavimai įsirengti dienos žibintus savo automobilyje?

Atsakymas pateiktas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje, šioje nuorodoje.


11) Klausimas: Ar gali mokyti vairuoti šeimos nariai?

Atsakymas: Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 2-ame punkte nurodyta (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

21 straipsnis. Mokymas vairuoti
<...>
2. Mokyti vairuoti keliuose šeimos narius, siekiančius įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, leidžiama Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
<...> 

Remiantis šiuo punktu, Susisiekimo ministerija 2014-04-30 d. išleido įsakymą Nr. 2B-84 "Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo". Susipažinkite su jo nuostatomis, kuriose aiškiai viskas nurodyta.


12) Klausimas: Ar būtinos žieminės padangos žiemos sezonu, eksploatuojant lengvojo automobilio priekabą be įrengtų stabdžių?

Atsakymas: Nuo 2014-10-11d. įsigaliojusioje atnaujintoje kelių eismo taisyklių (KET) redakcijoje (patikslinta 2016-11-02), 30 skyriaus 230-ame punkte įrašyta, neišskiriant jokių priekabų pagal technines charakteristikas (aktualiam sakiniui pakeista spalva):

XXX. Transporto priemonių reikalavimai
<...>
230. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, išskyrus mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius, ir priekabas su vasarinėmis padangomis. Mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius eksploatuoti su vasarinėmis padangomis draudžiama gruodžio–vasario mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra apsnigta ar apledėjusi.
<...>


Jei Jums iškilo klausimų - drąsiai juos užduokite ir Jums bus atsakyta tiesiogiai!

Aktualiausi klausimai su atsakymais į juos, bus patalpinti šiame skyrelyje.