kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Saugaus Eismo Automobilių Keliais Įstatymas (SEAKĮ)

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2000 m. spalio 12 d. įstatymu Nr. VIII-2043 >
PAKEITIMAI
<...>
2007 m. lapkričio 22 d. įstatymu Nr. X-1337 - NAUJA REDAKCIJA >
<...>
2022 m. sausio 20 d. įstatymu Nr. XIV-917 >
2022 m. gegužės 12 d. įstatymu Nr. XIV-1084 >
2022 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XIV-1226 >
2022 m. spalio 10 d. įstatymu Nr. XIV-1445 > Įsigalioja dalimis nuo 2022-11-01, 2023-05-01, 2024-07-01, 2025-01-01
2023 m. kovo 28 d. įstatymu Nr. XIV-1858 >
2023 m. birželio 8 d. įstatymu Nr. XIV-2049 >
2023 m. spalio 31 d. įstatymu Nr. XIV-2211 >
2023 m. lapkričio 23 d. įstatymu Nr. XIV-2289 >
2023 m. gruodžio 21 d. įstatymu Nr. XIV-2451 >
2023 m. gruodžio 23 d. įstatymu Nr. XIV-2458 > Įsigalioja nuo 2024-07-01
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2024-05-01

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
     1. Įstatymo paskirtis ir taikymas
     2. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
     3. Eismo tvarka
     4. Eismo saugumo užtikrinimo principai
     5. Eismo saugumo užtikrinimo teisinis reglamentavimas
     6. Pagrindinės eismo saugumo užtikrinimo kryptys
     6(1). Valstybės rinkliava
     6(2). Techninės apžiūros kontrolierių, kelių saugumo auditorių, asmenų, atliekančių poveikio kelių saugumui vertinimą, asmenų, dėstančių kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo ir (arba) kelių saugumo auditorių kompetencijos tobulinimo kursus, nepriekaištinga reputacija


II. SAUGAUS EISMO UŽTIKRINIMO VALDYMAS
     7. Valstybinė eismo saugumo užtikrinimo politika
     8. Valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimas
     9. Valstybinė eismo saugumo komisija
     10. Eismo saugumo užtikrinimas


III. KELIAS
     11. Saugių eismo sąlygų užtikrinimas keliuose
     11(1). Kelių infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų įgyvendinimas
     11(2). Reikalavimai kelių saugumo auditoriams, asmenims, organizuojantiems ir dėstantiems kelių saugumo auditorių kompetencijos įgijimo ir (arba) kelių saugumo auditorių kompetencijos tobulinimo kursus, asmenims, atliekantiems poveikio kelių saugumui vertinimą
     11(3). Atlyginimas už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas


IV. EISMO DALYVIAI
     12. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
     13. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos
     14. Vairuotojų, vežančių keleivius ir krovinius, pareigos
     15. Pėsčiųjų pareigos ir jiems taikomi draudimai
     16. Keleivių pareigos
     17. Dviračių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai
     17(1). Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai
     18. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
     19. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų teisės ir pareigos
     20. Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams
     21. Mokymas vairuoti
     22. Teisės vairuoti motorines transp. priemones, traktorius, savaeiges mašinas suteikimas
     22(1). C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairuotojų, ketinančių verstis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, kvalifikacijos reikalavimai ir jų taikymo išimtys, vairuotojo kvalifikacijos įgijimas ir jos periodinis tobulinimas
     23. Transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų amžius
     24. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas


V. TRANSPORTO PRIEMONĖS
     25. Bendrieji reikalavimai transporto priemonėms ir priekaboms
     26. Transporto priemonių ir priekabų skiriamieji ženklai
     27. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų registracija, registracijos sustabdymas ir panaikinimas, leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymas ir panaikinimas
     27(1). Transporto priemonių registrai, valstybės informacinės sistemos, duomenų bazės
     27(2). Keitimasis duomenimis tarp su eismo saugumo sritimi susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių
     27(3). Duomenų viešas skelbimas siekiant nustatyti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų savininkus ir valdytojus
     28. Motorinių transporto priemonių ir priekabų tipo patvirtinimas ir atitikties įvertinimas, techninė priežiūra ir remontas
     29. Motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra ir techninė ekspertizė
     29(1). Techninės apžiūros kontrolieriams taikomi reikalavimai


VI. EISMO ĮVYKIAI
     30. Eismo dalyvio pareigos įvykus eismo įvykiui
     31. Gelbėjimo darbai


VII. ATSAKOMYBĖ
     32. Atsakomybė
     33. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba uždraudimas toliau važiuoti


1 PRIEDAS. Įgyvendinami europos sąjungos teisės aktai

2 PRIEDAS. Minimalus amžius, nuo kurio asmenims, įgijusiems kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais, leidžiama įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo pažymėjimą