kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

Saugaus Eismo Automobilių Keliais Įstatymas (SEAKĮ)

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2000 m. spalio 12 d. įstatymu Nr. VIII-2043 >
PAKEITIMAI
<...>
2007 m. lapkričio 22 d. įstatymu Nr. X-1337 - NAUJA REDAKCIJA >
<...>
2020 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XIII-2920 >
2020 m. birželio 23 d. įstatymu Nr. XIII-3089 >
2020 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XIII-3122 >
2020 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XIII-3218 >
2020 m. lapkričio 10 d. įstatymu Nr. XIII-3441 >
2021 m. balandžio 22 d. įstatymu Nr. XIV-265 > Įsigalioja nuo 2022-01-01
2021 m. balandžio 22 d. įstatymu Nr. XIV-267 > Įsigalioja nuo 2022-01-01
2021 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. XIV-288 >
2021 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XIV-468 >
AKTUALI REDAKCIJA NUO 2021-08-01

> Dokumentai - PDF

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
     1. Įstatymo paskirtis ir taikymas
     2. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
     3. Eismo tvarka
     4. Eismo saugumo užtikrinimo principai
     5. Eismo saugumo užtikrinimo teisinis reglamentavimas
     6. Pagrindinės eismo saugumo užtikrinimo kryptys
     6(1). Valstybės rinkliava
     6(2). Techninės apžiūros kontrolieriaus nepriekaištinga reputacija


II. SAUGAUS EISMO UŽTIKRINIMO VALDYMAS
     7. Valstybinė eismo saugumo užtikrinimo politika
     8. Valstybinės eismo saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimas
     9. Valstybinė eismo saugumo komisija
     10. Eismo saugumo užtikrinimas


III. KELIAS
     11. Saugių eismo sąlygų užtikrinimas keliuose


IV. EISMO DALYVIAI
     12. Bendrosios eismo dalyvių pareigos
     13. Bendrosios transporto priemonių vairuotojų pareigos
     14. Vairuotojų, vežančių keleivius ir krovinius, pareigos
     15. Pėsčiųjų pareigos
     16. Keleivių pareigos
     17. Reikalavimai dviračių vairuotojams
     18. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams
     19. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų teisės ir pareigos
     20. Reikalavimai transporto priemonių savininkams ir valdytojams
     21. Mokymas vairuoti
     22. Teisės vairuoti motorines transp. priemones, traktorius, savaeiges mašinas suteikimas
     23. Transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų amžius
     24. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimas ir grąžinimas


V. TRANSPORTO PRIEMONĖS
     25. Bendrieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms
     26. Transporto priemonių ir priekabų skiriamieji ženklai
     27. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų registracija, registracijos sustabdymas ir panaikinimas, leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymas ir panaikinimas
     27(1). Transporto priemonių registrai, valstybės informacinės sistemos, duomenų bazės
     27(2). Keitimasis duomenimis tarp su eismo saugumo sritimi susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių
     27(3). Duomenų viešas skelbimas siekiant nustatyti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų savininkus ir valdytojus
     28. Motorinių transporto priemonių ir priekabų tipo patvirtinimas ir atitikties įvertinimas, techninė priežiūra ir remontas
     29. Motorinių transporto priemonių ir priekabų privalomoji techninė apžiūra ir techninė ekspertizė
     29(1). Techninės apžiūros kontrolieriams taikomi reikalavimai


VI. EISMO ĮVYKIAI
     30. Eismo dalyvio pareigos įvykus eismo įvykiui
     31. Gelbėjimo darbai


VII. ATSAKOMYBĖ
     32. Atsakomybė
     33. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba uždraudimas toliau važiuoti


PRIEDAS