kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

KET 1 priedas - I. Įspėjamieji kelio ženklai

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

Nr.PavadinimasPavyzdysPaaiškinimas
101 Pervaža su užtvaru Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
102 Pervaža be užtvaro Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
103 Pakeliamasis tiltas Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
104 Krantinė Įvažiavimas į krantinę arba krantą
105 Vaikai Kelio ruožas, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir panašiai)
106 Darbai kelyje Kelio ruožas, kuriame dirbama
107 Lygiareikšmių kelių sankryža  
108 Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
109 Šalutinis kelias iš dešinės
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
110 Šalutinis kelias iš kairės
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
111 Žiedinė sankryža Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
112 Šviesoforas Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
113 Vingis į dešinę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
114 Vingis į kairę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
115 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
116 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
117 Stati nuokalnė  
118 Stati įkalnė  
119 Slidus kelias Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
120 Nelygus kelias Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (bangos, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
121 Žvyras Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
122 Pavojingas kelkraštis Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
123 Susiaurėjimas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
124 Susiaurėjimas iš dešinės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
125 Susiaurėjimas iš kairės Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
126 Dvipusis eismas Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia
127 Pėsčiųjų perėja Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" pažymėta pėsčiųjų perėja
128 Pėstieji Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
129 Dviratininkai Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai
130 Gyvulių pergina  
131 Laukiniai gyvūnai Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai
132 Krintantys akmenys Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133 Šoninis vėjas  
134 Lėktuvai Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135 Transporto grūstis Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136 Daug eismo įvykių Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137 Kiti pavojai Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
138 Vienkelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
139 Daugiakelis geležinkelis Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
140 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
141 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
142 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
143 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
144 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
145 Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
146 Posūkio kryptis į dešinę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
147 Posūkio kryptis į kairę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
148 Eismo krypčių išsiskyrimas Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149 Nukreipiamoji gairė Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
150 Provėžos Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151 Greičio mažinimo priemonė Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)
152 Raiteliai Įspėja apie kelio ruožą, kuriuo dažnai joja raiteliai ar vedami žirgai


2. Įspėjamaisiais kelio ženklais Nr. 101–137, 150, 151 žymimas pavojingas kelio ruožas prasideda už 50–100 m gyvenvietėje ir 150–300 m ne gyvenvietėje nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Atstumas iki objekto“, pavojingas kelio ruožas prasideda už atstumo, nurodyto papildomoje lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu nurodyti įspėjamieji kelio ženklai įrengiami kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas kelio ruožas, kuris prasideda už 50–100 m gyvenvietėse ir 150–300 m ne gyvenvietėse nuo įspėjamojo kelio ženklo įrengimo vietos.