kelių eismo taisyklės (KET), nuobaudos už KET pažeidimus, saugaus eismo įstatymas (SEAKĮ), virtualus alkotesteris, ...

KET 1 priedas - V. Nurodomieji kelio ženklai

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

Nr.PavadinimasPavyzdysPaaiškinimas
501 Automagistralė Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pradžia
502 Automagistralės pabaiga Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
503 Vienpusis eismas Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
504 Vienpusio eismo pabaiga  
505 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
506 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
507 Eismo kryptys sankryžoje Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
508 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
509 Eismo kryptis sankryžoje į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
510 Eismo kryptis sankryžoje į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
511 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta
512 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę Sankryžoje nurodo eismo kryptį, kuria leidžiama važiuoti šia eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
513 Eismo juostos pradžia iš dešinės Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
514 Eismo juostos pradžia iš kairės Papildomos juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
515 Dešinės eismo juostos pabaiga Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
516 Kairės eismo juostos pabaiga Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
517 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
518 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose
519 Eismo kryptys eismo juostose Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi
520 Eismo kryptys ir apribojimai Kelio ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo kelio ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
521 Eismo juostos pradžia ir apribojimai Transporto priemonės, kurioms galioja kelio ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
522 Eismas juostose Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos. Pirmasis kelio ženklas naudojamas pagrindiniame kelyje, antrasis – prisijungiančiame šalutiniame kelyje
523 Eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
524 Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą. Kai kelio ženklas naudojamas su galiojimo laiką nurodančiomis papildomomis lentelėmis, nurodo, kad maršrutiniam transportui skirta eismo juosta galioja nurodytu laiku
525 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
526 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui Nurodo, kad įvažiuojama į kelio ženklu „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ pažymėtą kelią
527 Apsisukimo vieta Apsisukimo ne sankryžoje vieta
528 Stovėjimo vieta Transporto priemonių stovėjimo vieta
529 Stovėjimo ribotą laiką vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta
530 Stovėjimo nurodytu laiku vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Asmuo su negalia“ arba asmens su negalia automobilio statymo kortele pažymėtas transporto priemones
531 Rezervuota stovėjimo vieta Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais. Ne elektroniniai leidimai tvirtinami už priekinio stiklo
532 Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
533 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
534 Pėsčiųjų perėja Perėjimo per kelią vieta
535 Požeminė pėsčiųjų perėja  
536 Požeminė pėsčiųjų perėja  
537 Pėsčiųjų perėja virš kelio  
538 Pėsčiųjų perėja virš kelio  
539 Rekomenduojamas greitis Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai kelio ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju kelio ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
540 Zona, kurioje draudžiama stovėti Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas, – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas vietas, pažymėtas atitinkamais kelio ženklais ir (ar) horizontaliuoju ženklinimu
541 Stovėjimo zona Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
542 Riboto greičio zona Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, kelio ženklas galioja tik tuo laiku
543 Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ reikalavimai
544 Stovėjimo zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai
545 Riboto greičio zonos pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Riboto greičio zona“ reikalavimai
546 Tunelis Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti, sustoti arba stovėti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį
547 Tunelio pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Tunelis“ reikalavimai
548 Stotelė Maršrutinio transporto sustojimo vieta
549 Taksi stotelė Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
550 Gyvenvietės pradžia Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimai, pradžia
551 Gyvenvietės pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Taisyklių reikalavimai
552 Gyvenamoji zona Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
553 Gyvenamosios zonos pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai
554 „Stop“ linija Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
555 Automobilių kelias Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia
556 Automobilių kelio pabaiga Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
557 Iškili saugumo salelė Kelyje įrengta iškili saugumo salelė
558 Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta Transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vieta
559 Dviračių gatvė Už kelio ženklo esančiame kelyje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką dviračių gatvėje
560 Dviračių gatvės pabaiga Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką dviračių gatvėje nustatantys Taisyklių reikalavimai


8(1). Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki artimiausios sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos už nurodomojo kelio ženklo, kurios pažymėtos pirmumo kelio ženklais, kelio ženklais „Lygiareikšmių kelių sankryža“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Eismas ratu“, o gyvenvietėse, kai nėra nurodytos sankryžos ar važiuojamųjų dalių sankirtos, – iki gyvenvietės pabaigos, pažymėtos nurodomuoju kelio ženklu „Gyvenvietės pabaiga“.

8(2). Galiojimo zoną turinčių nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 stovėjimo tvarkos reikalavimai taip pat galioja nuo nurodomojo kelio ženklo iki kitų nurodomųjų kelio ženklų Nr. 528–532 arba draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 332–335.